undefined


Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der skifter mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed. Du er mest i praktik i løbet af uddannelsen.

En erhvervsuddannelse kan vare alt fra halvandet år til fem og et halvt år. Hvis du er over 25 år kan din erhvervsuddannelse blive tilrettelagt som et kortere forløb baseret på din tidligere uddannelse og erfaring.

Inden for industrien findes mange forskellige uddannelser, og du kan blive alt fra mekaniker til industritekniker og vindmølleoperatør.

En erhvervsuddannelse for både unge og voksne regnes som en ungdomsuddannelse. Det betyder, at den bygger oven på en grundskoleuddannelse, der svarer til ni års skolegang.

 

Optagelse og adgangskrav

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du som minimum have afsluttet 9. klasse med karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik.

For voksne uden relevant erfaring gælder, at man som minimum skal have et karaktergennemsnit på 02 i dansk eller matematik, eller have en uddannelsesaftale med en virksomhed for at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Få vejledning

 

Har du brug for vejledning om valg af en erhvervsuddannelse, kan du kontakte en eVejleder.

Har du spørgsmål til startdato eller anden praktisk information vedrørende en uddannelse, bedes du kontakte skolen.