undefined


Hvad er merit?

Merit betyder, at du kan få afkortet din uddannelse på baggrund af din erfaring eller tidligere uddannelser.

For at få merit på en erhvervsuddannelse for voksne skal skolen vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Det kaldes en realkompetencevurdering.

Merit og afkortninger beregnet på faglært.dk er kun vejledende, og du skal altid have foretaget en vurdering på en skole. 

 

Tilmeld en realkompetencevurdering (RKV)

 

Se hvor og hvornår du kan få foretaget en realkompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (kursusnr. 00980) på amukurs.dk. Her finder du også et direkte link til tilmelding.

En realkompetencevurdering er en samlet vurdering af dine praktiske og teoretiske kompetencer. Formålet med vurderingen er at afklare, om og hvor meget du kan afkorte den erhvervsuddannelse, du ønsker at tage. Vurderingen laves på grundlag af dokumentation af dine praktiske og teoretiske kompetencer samt evt. en praktisk afprøvning.

Vil du vide mere?

 

Læs mere om merit og vurdering af dine kompetencer, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

 

Tilmeld en RKV

 

Se hvor og hvornår du kan få foretaget en realkompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (kursusnr. 00980) på amukurs.dk. Her finder du også et direkte link til tilmelding.